Melro-das-rochas, fêmea (Monticola saxatilis)

Melro-das-rochas, fêmea (Monticola saxatilis)