Melro-das-rochas, macho (Monticola saxatilis)

Melro-das-rochas, macho (Monticola saxatilis)